บริการด้านการดูแลรักษา

ซ่อมบำรุงรถยนต์ และรถบรรทุก

โดย บริษัท ศิชาการาจ จำกัด

บริการด้านการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงรถยนต์ และรถบรรทุก โดยช่างผู้ชำนาญการด้าน การซ่อมบำรุง โดยเฉพาะรถบรรทุกที่มีการติดตั้ง เครื่องทำความเย็น รวมถึงการต่อตู้ห้องเย็น และการประกอบเครื่องทำความเย็น Eutectic Plate System ซึ่งเป็นเครื่องทำความเย็น 2 ระบบ อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ (ระบบเสียบไฟฟ้า ซึ่งสามารถติดเครื่องยนต์ เพื่อทำความเย็นในระหว่างการขนส่งสินค้าเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้)

บริการขนส่งสินค้าแช่เย็น

และขนส่งสินค้าแช่แข็งภายในไทยและต่างประเทศ

โดย บริษัท ศิชาขนส่ง จำกัด

บริการขนส่งสินค้าแช่เย็น และขนส่งสินค้าแช่แข็ง ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย และยังรวมไปถึงการขนส่งสินค้าแช่เย็น และการขนส่งสินค้าแช่แข็งไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยการควบคุมอุณหภูมิภ ายในตู้บรรทุกให้ตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ

บริการขนส่งสินค้าแช่เย็น

และขนส่งสินค้าแช่แข็งภายในประเทศไทย

โดย บริษัท กายขนส่ง จำกัด

บริการขนส่งสินค้าแช่เย็น และขนส่งสินค้าแช่แข็ง ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย ด้วยการควบคุมอุณหภูมิภายในตู้บรรทุกให้ตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ