ข้อมูลรถ

อัพเดท : 04 มิ.ย. 2562

ขนาดรถ ขนาดตู้บรรทุกภายนอก และภายใน รวมถึงน้ำหนักบรรทุก