บริการขนส่งสินค้าแช่แข็ง
โดย Sichagroup

ด้วยประสบการณ์การขนส่งสินค้าแช่เย็น และขนส่งสินค้าแช่แข็งมากว่า 25 ปี ทำให้กลุ่มบริษัทศิชา โดย บริษัท ศิชาขนส่ง จำกัด และ บริษัท กายขนส่ง จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทต่าง ๆ มากมายในการบริการขนส่งสินค้าแช่เย็น และขนส่งสินค้าแช่แข็ง ด้วยรถห้องเย็นที่มีคุณภาพในการควบคุมอุณหภูมิ พร้อมทั้งทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านการขนส่งสินค้าแช่เย็น และการขนส่งสินค้าแช่แข็งโดยตรง

ทั้งนี้เรายังชำนาญเส้นทางการขนส่งสินค้าในกรุงเทพฯ ปริมณฑล รวมทั้งต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย และยังรวมไปถึงการขนส่งสินค้าแช่เย็น และการขนส่งสินค้าแช่แข็งไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รถห้องเย็น

รถห้องเย็นของเรา มีทั้ง รถบรรทุก 4 ล้อ และรถบรรทุก 10 ล้อ ซึ่งสามารถปรับและควบคุมอุณหภูมิได้ตามความต้องการของลูกค้า
*รถบรรทุก 4 ล้อ มีมากกว่า 50 คัน ซึ่งเป็นรถ 2 ระบบคือ Eutectic Plate System และยังสามารถติดเครื่องทำความเย็นเพื่อควบคุม อุณหภูมิให้คงที่ โดยสามารถทำอุณหภูมิได้ต่ำสุด -35 องศาเซลเซียส
*รถบรรทุก 10 ล้อ มีมากกว่า 35 คัน โดยกลุ่มบริษัทศิชาเลือกใช้ เครื่องทำความเย็นของ Thermo King ซึ่งเป็นเครื่องทำความเย็น ที่มีคุณภาพในระดับสากล โดยสามารถทำอุณหภูมิต่ำสุดได้ -25 องศาเซลเซียส

ทีมช่างซ่อมบำรุง

เรามีสถานที่และทีมช่างซ่อมบำรุงที่มีประสบการณ์ในการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นเป็นอย่างดีโดย บริษัท ศิชาการาจ จำกัด
บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทศิชา ทั้งนี้หากมีภาวะฉุกเฉิน
เราสามารถดูแลให้สถานการณ์นั้น ๆ ผ่านพ้นไปได้ โดยสินค้าสามารถไปถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย และตรงต่อเวลา

ติดตามรถด้วยระบบจีพีเอส

รถขนส่งของเราทุกคันติดตั้งระบบจีพีเอสเพื่อติดตามรถให้ถึงปลายทางอย่างตรงเวลาและปลอดภัย และดูแลการควบคุมอุณหภูมิรถให้เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ลูกค้าต้องการ

บริการทั้งหมดของเรา

บริการด้านการดูแลรักษา

ซ่อมบำรุงรถยนต์ และรถบรรทุก

โดย บริษัท ศิชาการาจ จำกัด

บริการขนส่งสินค้าแช่เย็น

และขนส่งสินค้าแช่แข็งภายในไทยและต่างประเทศ

โดย บริษัท ศิชาขนส่ง จำกัด

บริการขนส่งสินค้าแช่เย็น

และขนส่งสินค้าแช่แข็งภายในประเทศไทย

โดย บริษัท กายขนส่ง จำกัด

เราคือใคร

ด้วยประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงรถยนต์และรถบรรทุก รวมถึงการบริหารการขนส่งสินค้าของคุณจักร นพวงศ์ ณ อยุธยา กอปรกับประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการของคุณชลาวัลย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ก่อตั้งทั้งสอง ของกลุ่มบริษัทศิชา โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขนส่งสินค้าแช่เย็นและสินค้าแช่แข็งอย่างมีคุณภาพ จึงได้เริ่มก่อตั้ง บริษัท ศิชาขนส่ง จำกัด ขึ้น ในปี พ.ศ. 2536
บริษัท ศิชาขนส่ง จำกัด ให้บริการขนส่งสินค้าแช่เย็น และสินค้าแช่แข็ง ด้วยการบริการที่มีคุณภาพ สะอาด รวดเร็ว และตรงต่อเวลา ด้วยความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิภายในตู้บรรทุกให้อยู่ในระดับมาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ