สนใจบริการขนส่งสินค้าแช่แข็ง
ติดต่อช่องทางดังต่อไปนี้

เบอร์ติดต่อ

089-448-6703

อีเมล

contact@sichagroup.com

บริษัท ศิชาการาจ จำกัด

 • ที่อยู่
  14/182 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • โทรศัพท์

บริษัท ศิชาขนส่ง จำกัด

 • ที่อยู่
  (สำนักงานใหญ่) 14/105 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  (สำนักงานสาขาฉะเชิงเทรา) 8/1 หมู่ที่ 7 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
 • โทรศัพท์
 • แฟกซ์

บริษัท กายขนส่ง จำกัด

 • ที่อยู่
  8/2 หมู่ที่ 7 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
 • โทรศัพท์
 • แฟกซ์